Bình luận
-
Vậy là bọn trẻ trâu này chưa bị điếc, nghe súng là vãi đái trong quần !

- Trả lời -

- 07:36 - 03/04

Nhân chứng kể lại vụ việc kinh hoàng

- Trả lời -

- 10:33 - 03/04

Thông báo