Bình luận
-
Người dân muốn thì cả cái trạm cũng sập chứ nói chi thanh chắn. Vấn đề là cách các trạm đối xử với người dân như thế nào. 

- Trả lời -

- 00:06 - 11/01

hoan hô bác tài.. nhưng gảy thanh chắn chưa đủ .. phải tông đổ chế độ đọc tài ******** này dân mới có đc công bằng

- Trả lời -

- 08:49 - 11/01

BOT bán vé giá cắt cổ hút máu dù xe không đi vào đường tránh thì phải bắt buột dời vào đúng chổ đã đầu tư mà thu phí.

- Trả lời -

- 15:02 - 11/01

Thông báo