3 bình luận
BOT bán vé giá cắt cổ hút máu dù xe không đi vào đường tránh thì phải bắt buột dời vào đúng chổ đã đầu tư mà thu phí.

- Trả lời -

- 15:02 - 11/01

hoan hô bác tài.. nhưng gảy thanh chắn chưa đủ .. phải tông đổ chế độ đọc tài ******** này dân mới có đc công bằng

- Trả lời -

- 08:49 - 11/01

Người dân muốn thì cả cái trạm cũng sập chứ nói chi thanh chắn. Vấn đề là cách các trạm đối xử với người dân như thế nào. 

- Trả lời -

- 00:06 - 11/01

Nóng

Thông báo