Bình luận
-
Con higthlander 2009 ý tầm 750tr mà sửa hết nhiều tiền ghê. Xe dựng trước cửa nhà nghỉ khéo ông tướng đang hú hí với bồ. Ông xe tải làm phát thế là lộ chuyện giờ cay cú gây khó khăn.

- Trả lời -

- 11:36 - 14/04

Thông báo