Bình luận
-
Văn hóa và tiền không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận với nhau. Nên phạt nguội cho chừa.

- Trả lời -

- 11:57 - 27/03

Thông báo