Bình luận
-
Thật độc ác nham hiểm  ngay chính với người vợ đồng loại cùng chung dòng máu của mình.
Đừng mong gì  thương yêu giúp đỡ các dân tộc khác

- Trả lời -

- 18:06 - 14/10

Thông báo