Bình luận
-
Cần thực nghiệm lại hành vi của ông này, tôi không tin trong thời gian đó ( chia đều 6s cho 1 bài ) mình ông có thể giải quyết được. Chắc chắn phải có thêm người giúp sức.

- Trả lời -

- 19:45 - 17/07

Thông báo