Bình luận
-
Cha mẹ sinh ra lũ chúng mầy rồi chứng kiến chúng mầy lãnh án tử hình vì trộm cướp, giết người, chúng mầy còn thua loài cầm thú, báo đáp công ơn sinh thành như thế, kiếp sau làm thú, chớ lai sinh làm người nữa nhé, khốn kiếp!

- Trả lời -

- 17:33 - 15/05

Ba mẹ nó sẽ nói con tôi ở nhà ngoan hiền, cơn chất, con gián còn không dám giết...

- Trả lời -

- 22:19 - 15/05

đời có vai có trả chẳn nhửng bị tử hình mà kiếp sao sẻ bị làm thú vật bị ăn thịt .. 

- Trả lời -

- 23:21 - 15/05

Thông báo