Bình luận
-
Thằng bắt nhầm vợ người khác nên giết đi thì hủ tục này tự nhiên sẽ dẹp được. Quá đơn giản.

- Trả lời -

- 10:52 - 27/02

Thông báo