Bình luận
-
Hai thằng đều biết võ, thằng cao lớn sãi tay dài hơn, chân dài hơn , bự hơn nên ra đòn mạnh hơn , bởi vậy thi đấu mới có vụ hạng cân .Thằng cổ truyền tưởng nó lá Lý Tiểu Long trên phim à
kakakakaka

- Trả lời -

- 12:25 - 05/04

Thông báo