Bình luận
-
Quảng cáo nào quá 7 giây là thấy phát ghét, chẳng buồn xem, đổi qua mục khác, cho nên quảng cáo đừng nên "nhây", không ai xem đâu.

- Trả lời -

- 06:40 - 08/05

Thông báo