Bình luận
-
Thường những ai có chút ít quyền lực dù là bảo vệ hay lao công thì hay thể hiện,ra oai cho mọi người biết tao có quyền.

- Trả lời -

- 11:12 - 23/11

Ôi! Bác oai quá thể.

- Trả lời -

- 16:08 - 23/11

Thông báo