Bình luận
-
Thủ môn trẻ nhưng tâm lý vững và bắt quá hay, chưa bao giờ việt nam có thủ môn như vậy. Tạo nên tinh thần cho cả đội, cảm ơn em.!

- Trả lời -

- 22:31 - 20/01

Bác quên Văn Cường, Văn Phụng rồi hả bác?

-

- 05:30 - 21/01

Bác quên Văn Cường, Văn Phụng rồi hả bác?

-

- 05:28 - 21/01

Thủ môn trẻ nhưng tâm lý vững và bắt quá hay, chưa bao giờ việt nam có thủ môn như vậy.!

- Trả lời -

- 22:30 - 20/01

Thông báo