Bình luận
-
Bọn ba bành bất nhân không có tình người.Cùng là đồng loại ba bành mà nó quăng thẳng tay không thường tiếc thân thể con người.Đừng mong gì ba bành thương mến trân trọng dân tộc khác.

- Trả lời -

- 12/02/2018

Thông báo