Bình luận
-

Rio

Cũng được, cho nó tự nhiên, trông có vẻ sinh thái hơn, khả năng nó không phải vịt hoang tự bay đến vì nó không thể gần người như vậy được, có thể nó được thả trong đợt phóng sinh, cũng có thể BQL cố tình thả, nhưng tôi nghĩ nên chấp nhận nó một cách tự nhiên, cứ coi như nó bay tới vậy

- Trả lời -

- 18:50 - 28/02

Thông báo