Bình luận
-
Ả hề thằng nỡm bơm môi
Càng làm càng lố ôi thôi trò hề.
Nhí nhăng lố bịch ê chề.
Một thằng mã tử cận kề ả hâm

- Trả lời -

- 31/10/2017

Thông báo