Bình luận
-
Mới 23 tuổi mà đã đi cướp thì loại người này phải cách ly với xã hội cỡ 30 năm để đến khi ra tù chắc lúc đó mới tu chí làm ăn.

- Trả lời -

- 24/04/2018

Nạn nhân vẫn chưa hết hoảng sợ kể lại vụ việc

- Trả lời -

- 24/04/2018

Bây giờ camera ở nông thôn gắn đầy đường , huống chi là ở tp , bị tóm là chắc cú rồi

- Trả lời -

- 25/04/2018

Thông báo