Bình luận
-
KẾT HÔN SAU 2 TUẦN 6 NGÀY. CẢ 2 ĐỀU CÓ VẤN ĐỀ VỀ TÂM LÝ

- Trả lời -

- 13:16 - 19/04

Thằng này tốt nghiệp chuyên ngành hẹp là nhà khảo cổ học nên sở thích cũng lạ. Bà trước 77 còn bà này baby hơn 70. Hài.  

- Trả lời -

- 03:02 - 20/04

Thông báo