Bình luận
-
Bây giờ nhóm ấy có hơn triệu đô, và hàng ngàn cây vàng, vài chục siêu xe và cả trăm villa. Do cả nhóm đi bán lẻ hàng mã ở Lăng ông Bà Chiểu ấy mà!!

- Trả lời -

- 09/12/2017

Chắc giờ đang đóng quân trong Bệnh viện tâm thần Chợ Quán . Ở đó có rất nhiều người nghe & gật đầu . 

- Trả lời -

- 09/12/2017

Giờ chắc đang chui lủi chốn nợ thôi.

- Trả lời -

- 09/12/2017

Chắc giờ cũng đang đứng đâu đó tuyên bố kkkkk

- Trả lời -

- 09/12/2017

Khùng thiệt chứ

- Trả lời -

- 09/12/2017

Nhóm này giờ đang bên TQ chờ bán thận để trả nợ hết rồi. Đau lòng cho tuổi trẻ sốc nổi của các bạn.

- Trả lời -

- 10/12/2017

Chủ thread đã có câu trả lời rồi sao?

- Trả lời -

- 09/12/2017

Nhóm này giờ đang bên TQ chờ bán thận để trả nợ hết rồi. Đau lòng cho tuổi trẻ sốc nổi của các bạn.

- Trả lời -

- 10/12/2017

Thông báo