Bình luận
-
Rất hay, cần phát huy và nhân rộng.
Nhưng ....
... Số điện thoại nóng ... đừng để nó là số lạnh - gọi mãi không ai bốc máy.

- Trả lời -

- 12/03/2018

Sao tui ko co?

- Trả lời -

- 12/03/2018

bác về hỏi cán bộ phường ngay thui 

-

- 13/03/2018

Thông báo