Bình luận
-
Giống như lấy xe đẩy hàng tại các siêu thị bên Châu Âu. Mỗi người được phát 1 đồng xu, khi cần lấy xe đẩy thì nhét đồng xu vào kéo xe ra, đến khi ra về thì đẩy xe lại đúng vị trí thì đồng xu lại nhả ra, tạo được ý thức cho người dân.

- Trả lời -

- 09:30 - 14/06

HAY QUÁ, RẤT THÔNG MINH. 4.0 LÀ ĐÂY :-)

- Trả lời -

- 09:24 - 14/06

Thông báo