Bình luận
-
Chậm chạp quá thể

- Trả lời -

- 18:53 - 18/01

Một cái hình nộm được điều khiển từ xa chứ robot cái gì, người việt còn kém lắm. 

- Trả lời -

- 13:07 - 20/01

Thông báo