Bình luận
-
vn có lẽ vô địch chắc rồi., ko muốn vô địch cũng bị bắt " phải" vô địch từ các thế lực siêu nhiên., vào thế cmn roài.

- Trả lời -

- 12:45 - 24/01

Nhưng lo lo vì 23 là ngày " đi chơi còn lỗ nói là đi buôn"

- Trả lời -

- 10:39 - 24/01

Thông báo