Bình luận
-
Lúc trước nhà mình bán 3 con trâu để đền cái nhà tranh cho hàng xóm vì trò này và thuốc bồi làm cháy nhà

- Trả lời -

- 18:09 - 13/12

Cũng cái trò này mà thằng bạn thời thơ ấu ở quê Ngoại rớt xuống ao cá Tra... kakaka

- Trả lời -

- 11:32 - 14/12

Thông báo