Bình luận
-
VN trước khác gì đâu nhỉ ?

- Trả lời -

- 18:44 - 03/04

việt nam ném từ xa thôi chứ ai cho vào trong treo` leo thế kia, bọn Ấn này đa số nghèo vl ra nhìn bẩn bẩn

- Trả lời -

- 14:01 - 10/08

Thông báo