Bình luận
-
sàm cái gì mà đốt mà không cháy

- Trả lời -

- 31/10/2017

sàm cái gì đốt mà không cháy  

- Trả lời -

- 31/10/2017

Tao đem bó rau phơi khô đốt nó cũng cháy vậy tao kết luận là rau giả cũng đc

- Trả lời -

- 04/11/2017

Thông báo