Bình luận
-
thằng cà chớn U già nó phải bán con heo thịt  để đóng tiền ngu cho nó , 

- Trả lời -

- 15:11 - 05/04

Thông báo