Bình luận
-
Sao không ghi là có niên đại 10 tỷ năm cho hoành tráng nhỉ ???

- Trả lời -

- 21:53 - 10/04

Thông báo