Bình luận
-
Nên sớm nối gót Hương Giang đi thím Đờm, rồi sẽ vinh quang với nghệ danh mới: nữ doanh ca Đờm Thị Vĩnh Hưng.

- Trả lời -

- 20:40 - 10/03

Thông báo