Bình luận
-
Làm cha mà ngu như súc vật khi xúi con đi ăn cắp,nếu đang chui trong máy mà nó vận hành thì có thể gây chết người.

- Trả lời -

- 14:24 - 19/09

Thông báo