Bình luận
-
Ôi! bây giờ thân bại danh liệt thì khóc lóc, nước mắt diễn viên, cứ tưởng mình là ông trời, ông hoàng khi khoác lên người cái mác "nghệ sĩ" nhân danh "nghệ thuật" rồi tự tung tự tác, xem trời bằng vung, cho đến lúc chén cơm bị đá tung lên rồi mới biết khi mình chọn hành xử loài thú thì phải ăn cám trong máng lợn kìa, cơm lành canh ngọt chỉ giành cho con người có nhân cách và nhân tính, Khoa à!

- Trả lời -

- 20:01 - 16/05

tha thứ thì bóp mông sẽ thành cách chào hỏi kiểu mới của các quý ông  

-

- 10:42 - 17/05

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói chuyện như cục **** vậy đó,

- Trả lời -

- 16:31 - 19/05

Thông báo