2 bình luận
Tôi thì chỉ theo chữ quốc ngữ còn ông có đưa ra giống gì tôi cũng chỉ làm giấy chùi... thôi 

- Trả lời -

- 10:12 - 26/12

Tôi thì ông bùi hiền co đưa ra nhiều... Nhiều thật nhiều tôi cũng giữ lại chữ quốc ngữ thôi. Chấp 80 ông bùi hiền cũng không thay đổi đc.

- Trả lời -

- 10:09 - 26/12

Nóng

Thông báo