Bình luận
-
Thôi đừng làm nữa ông ơi. Càng làm người ta càng bị ông gây đột quị và tâm thần theo ông đấy. Chỉ mình ông khg biết thôi.

- Trả lời -

- 11:26 - 21/01

Thông báo