Bình luận
-
Ngày xưa thì đây là chuyện bình thường hiển nhiên, ai làm ngược lại mới là quái đản, giờ thì lại ngược lại, hôi của người ta mới là bình thường, giúp đỡ lại thành kỳ lạ, quái đản, được tuyên dương, xã hội giờ trở lại thời đồ đá hay đây là một xã hội văn hóa chưa hết mẫu giáo

- Trả lời -

- 07:49 - 24/02

Thông báo