Bình luận
-
Đèn đỏ không dừng còn to môn

- Trả lời -

- 08:42 - 06/09

CHỖ NÀY ĐÈN ĐỎ VẪN ĐƯỢC RẼ PHẢI BÌNH THƯỜNG NHÉ. VỪA CÓ BẢNG THÔNG BÁO, VỪA CÓ ĐÈN XANH PHỤ Ở DƯỚI ĐÈN ĐỎ

-

- 09:42 - 06/09

Trong nhóm 5 người có 1 người mặc áo caro lặng lẽ bỏ đi, người này dc mệnh danh thằng bạn khốn nhất 2018

- Trả lời -

- 10:32 - 06/09

Thông báo