Bình luận
-
HƠI DÃ MAN. NHƯNG CŨNG LÀ BÀI HỌC CHO CÁC NHÀ THẢ RÔNG CHÓ

- Trả lời -

- 15:05 - 26/03

bạn thử đang đi đều tay 70kmh có con chó lao qua đầu thì bạn nghĩ con chó  đáng thương hơn hay ông đi xe đáng thương?

-

- 17:22 - 26/03

Rất ủng hộ, chỉ súc vật với bênh súc vật thôi khi mà bào nhiêu người đâm chó ngã SM thậm chí là chết, đôi khi tránh cho đâm đầu vào ô tô là chuyện thường. chỉ khi nào vào hoàn cảnh của mình thì mới sáng mắt ra.

- Trả lời -

- 21:32 - 26/03

Cờ hó .

-

- 22:19 - 26/03

Làm gì cũng có cái giá phải trả.

- Trả lời -

- 16:09 - 26/03

Con người thật tàn độc.

- Trả lời -

- 15:59 - 26/03

Thông báo