Bình luận
-
Chào Bạn mình bên Công Ty Ống gió Tân Thành 

- Trả lời -

- 11:08 - 25/11

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mình có nhắn tin trong vitalk. Anh/ Chị xem giúp mình. 
Mình cảm ơn nhiều !

-

- 10:42 - 29/11

Thông báo