Bình luận
-
Với tình hình an ninh trật tự tốt như Nhật Bản thì làm được.Còn tình hình an ninh trật tự như ở VN thì có gia đình dám cho con nhỏ đi học giống ở Nhật Không ?
 Ở TPHCM thập niên 80 đến năm 1996 trở lại trẻ nhỏ có thể tự đi học 1 mình với trường gần nhà nhưng bây giờ thì không nên áp dụng.

- Trả lời -

- 05/01/2018

Thông báo