Bình luận
-
Ở Sài Gòn hàu sống bán 35.000 kg còn nguyên 2 vỏ.

- Trả lời -

- 10:32 - 21/02

Thông báo