Bình luận
-
Đúng là gậy ông đập lưng ông.

- Trả lời -

- 14:22 - 22/11

Thông báo