Bình luận
-
Coi mạng người như rơm rác thì bà này là cái thứ gì đó chứ không phải người .

- Trả lời -

- 18:22 - 04/05

Thông báo