Bình luận
-
Nữ tài xế bake tuyên bố "người không quan trọng bằng xe", đòi bồi thường sau khi đâm nam sinh ngã ra đường ==> vì gia đình tài xế này coi đồng tiền to bằng bánh xe bò nên xem của cải vật chất quý hơn mạng người.
Nghe tài xế này nói chuyện là biết gia đình ngày trước nghèo khổ bây giờ mới có tiền mua xe nên cư xử không có tình người vì coi trọng vật chất.
Gìà rồi hãy làm việc tích đức cho gia đình và bản thân.
Về chuẩn bị giấy bút viêt tường trình mỏi tay rồi đi năn nỉ em sinh viên bãi nại luôn nhé và chuẩn bị súc miệng mồm cho sạch đi chơi nhạc thổi kèn thổi lổ tai cho các sếp nghe cho vui thì may ra vẫn còn ghế để ngồi.

- Trả lời -

- 14:40 - 05/05

Thông báo