Bình luận
-
Đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đã bán xăng cho chị này )

- Trả lời -

- 23:35 - 28/03

Đường này là của má mày nên muốn lái xe ra vô như thế nào là quyền của má nhe con.
Tụi bây đi ké đường của má thì thấy má phải tránh.

- Trả lời -

- 11:15 - 29/03

Thông báo