Bình luận
-
Chạy ngu quá vậy, biết bao giờ mới hết kiểu chạy ngu như vậy.

- Trả lời -

- 11:41 - 02/07

Thông báo