Bình luận
-
Đúng là đến lạy mấy má này luôn, bộ não mới phát triển hay sao mà suy nghĩ đơn giản thế không biết?

- Trả lời -

- 17:18 - 26/03

Má ơi, lần tới chắc bả thay quần áo trên xe luôn quá

- Trả lời -

- 21:03 - 26/03

LÚC QUAY VỀ LÀN KIA CŨNG ĐỘT NGỘT KHÔNG KÉM, MAY MÀ KHÔNG CÓ XE NÀO PHÓNG NHANH PHÍA SAU, CON NÀY CÒN SỐNG LÀ PHÚC TỔ 70 ĐỜI NHÀ NÓ. ĐI KIỂU NÀY CHẮC SỐNG KHÔNG QUÁ 1 NĂM NỮA

- Trả lời -

- 11:27 - 27/03

Thông báo