Bình luận
-
Tẩy chay đi, làm ăn phọt phẹt quá.

- Trả lời -

- 10:56 - 22/05

Càng ngày làm ăn càng mất dạy. 

- Trả lời -

- 11:03 - 22/05

KIỆN NÓ ĐI

- Trả lời -

- 13:38 - 22/05

Thông báo