Bình luận
-
Lần sau có đi thả cá chớ mang con nhỏ theo một cách vô ý thức,  đổ họa cho người ta. Ngủ yên nhé em nam sinh dũng cảm cứu  người, cầu mong em sớm siêu thoát...R.I.P

- Trả lời -

- 19:45 - 09/02

Mình rất ghét cái cô này,chỉ vì cô vô ý thức đem con đi thả cả mà con nhà người ta chết oan đấy cô biết ko? lẽ ra cô chết đi mới phải.

- Trả lời -

- 23:40 - 18/02

Vì ý thích ra giữa sông thả cá chứ không thích thả cá trong bờ nên đã làm gia đình người khác mất đi 1 người thân vì cứu 3 mẹ con bị chìm xuồng.

- Trả lời -

- 10:30 - 21/02

Thông báo