Bình luận
-
TĂNG MỨC PHẠT THẬT NẶNG, 100 TRIỆU 1 LẦN, GẮN BIỂN CẢNH BÁO KHẮP NƠI. LẤY TIỀN PHẠT TRẢ LƯƠNG CHO BẢO VỆ, THUÊ THÊM CHỤC THANH NIÊN BẢO VỆ, XEM CÓ DÁM VI PHẠM KHÔNG?

- Trả lời -

- 13:45 - 15/08

Thông báo