Bình luận
-
Bác nặng lời thế  

- Trả lời -

- 11:26 - 28/11

bác VH này nói đúng về trường hợp của bông hậu Đặng Thui Thủi, cô này thấy chả xứng đáng, kiến thức thì hạn hẹp, học hành không tới đâu, thân hình thì xương xẩu ...

- Trả lời -

- 22:27 - 29/11

Thông báo