Bình luận
-
Nói được nhưng làm không được.

- Trả lời -

- 11:58 - 16/05

các bác làm đi dân mới tin, chứ nói ai nói không được

- Trả lời -

- 21:42 - 16/05

Thông báo