Bình luận
-
Nhiều người chạy xe trên đường giống như đường của ông bà để lại cho riêng mình muốn chay sao là chạy coi những người chạy xe chung quanh là đi ké đường của mình và bắt buột phải né mình.

- Trả lời -

- 04/11/2017

Thông báo